ventilation system

ventilation system
ventiliacijos sistema statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Slėptuvės gyvybingumą užtikrinanti sistema, skirta kenksmingoms oro priemaišoms šalinti ir išvalytam orui tiekti į slėptuvę. Naudojami tokie ventiliacijos sistemos darbo režimai: filtracinis (ventiliacijos, I) režimas – slėptuvės patalpos ventiliuojamos išvalytu bedulkiu oru; filtracinis absorbcinis (filtravimo ir ventiliacijos, II) režimas – slėptuvė ventiliuojama nuo dulkių, kenksmingo aerozolio ir nuodingųjų medžiagų išvalytu oru; recirkuliacinis regeneracinis (visiškos izoliacijos, III) režimas – slėptuvės vidaus oras teka uždaru ratu ir vyksta jo recirkuliacija (oras valomas nuo patalpos vidaus dulkių, iš jo šalinamas šilumos ir drėgmės perteklius, po to jis šviežinamas regeneravimo įtaisais; taip palaikomas reikiamas deguonies ir anglies dioksido santykis). Labai mažose slėptuvėse gali būti natūralus vėdinimas. Visais kitais atvejais privaloma mechaninė ventiliacija. atitikmenys: angl. ventilation system rus. система вентиляции

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ventilation system — See positive crankcase ventilation system …   Dictionary of automotive terms

  • ventilation system — noun a mechanical system in a building that provides fresh air she was continually adjusting the ventilation • Syn: ↑ventilation, ↑ventilating system • Derivationally related forms: ↑ventilate (for: ↑ventilation) …   Useful english dictionary

  • Ventilation system —   A method for reducing methane concentrations in coal mines to non explosive levels by blowing air across the mine face and using large exhaust fans to remove methane while mining operations proceed.   U.S. Dept. of Energy, Energy Information… …   Energy terms

  • Crankcase ventilation system — A crankcase ventilation system is a way for gases to escape in a controlled manner from the crankcase of an internal combustion engine. A common type of such system is a positive crankcase ventilation (PCV) system, the heart of which is a PCV… …   Wikipedia

  • integrated exhaust ventilation system — bendroji traukiamosios ventiliacijos sistema statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Uždaroji ventiliacijos sistema su šliuzais, kameromis, gaubtais, talpyklomis ir t. t., kuria sulaikomos cheminės medžiagos uždarosios funkcinės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • crankcase ventilation system — See positive crankcase ventilation system …   Dictionary of automotive terms

  • positive crankcase ventilation system — (PCV) A process for preventing the buildup of harmful acid producing combustion gases within the crankcase. See closed crankcase ventilation …   Dictionary of automotive terms

  • ventilation — noun 1. the act of supplying fresh air and getting rid of foul air (Freq. 3) • Syn: ↑airing • Derivationally related forms: ↑ventilate • Hypernyms: ↑improvement 2. a mechanical system in a building that provides fresh air …   Useful english dictionary

  • ventilation shaft — noun a shaft in a building; serves as an air passage for ventilation • Hypernyms: ↑shaft, ↑air passage, ↑air duct, ↑airway • Part Holonyms: ↑ventilation, ↑ventilation system, ↑ventilating system …   Useful english dictionary

  • ventilation — [1] A provision of a free or controlled circulation of air. [2] Forced airflow, by design, between one area and another. See closed crankcase ventilation crankcase ventilation flow through ventilation positive crankcase ventilation system… …   Dictionary of automotive terms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”